Languages

Mga Detalye it Copyright ag Contact

Ro site ngara hay ginadumaeahan it Inakeanon Bible Translation Project.

Para sa dugang nga kasayuran parti sa rayang site, mag-e-mail sa:sayloanay@gmail.com

Mageuwas eang kon may nakabutang nga pahisayod, ro tanan nga gin-gamit nga dikara hay ana it Inakeanon Bible Translation ProjectInakeanon Bible Translation Project