Languages

Puno

Mainit-nga pag-abi-abi!

Rondaya nga website hay para sa mga Akeanon nga iya sa Akean o sa guwa man nga naila makabasa ag makapamati ku anda mismong linggwahe nga Inakeanon. Ro mga makita ag mabatian dikara hay nagapakilaea kon ano ro una sa andang kultura. Kaibahan dikaron ro andang pagtuo sa Dyos, ro andang paghigugma sa banwa ag ro pagpahaega sa andang ginhalinan ag sa ginbug-a it Dyos nga manggad sa palibot.

Ngani, saylo anay kamo ag magtan-aw!